İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları
TESLATECH,  başarısının temelini, yetenekli ve motive çalışanlarımızın oluşturduğuna inanan bir şirkettir. İnsan kaynakları departmanımız, şirketimize değer katmak için yetenekli profesyonelleri çekmek, geliştirmek ve elde tutmak için çalışır.
İş Başvurusu

Açılacak pozisyonlarda değerlendirmek üzere bize CV’nizi iletin.

  Çalışan Merkezli Yaklaşım: Çalışanlarımız, en değerli varlıklarımızdır. Onları dinler, ihtiyaçlarını anlar ve destekleriz. Çalışanlarımızın işlerine tutkuyla bağlı olmalarını sağlamak için çalışma ortamında motivasyonu teşvik eder, işbirliği ve takım ruhunu önemseriz.

  Yetenek Edinme ve Geliştirme: En iyi yetenekleri çekmek ve şirketimize katmak için etkin bir yetenek edinme süreci yürütürüz. Yetenekli profesyonelleri keşfeder, yeteneklerini geliştirmek için eğitim ve gelişim fırsatları sunarız. Kariyer planlaması ve performans değerlendirmeleri ile çalışanların potansiyelini ortaya çıkarır ve gelişmelerine destek oluruz.

  Çalışan Refahı ve İyi Hissetme: Çalışanlarımızın refahını ve mutluluğunu önemseriz. Çalışma koşullarını iyileştirir, adil ve rekabetçi bir maaş ve yan haklar sunarız. Çalışanlarımızın iş-yaşam dengesini sağlamalarına yardımcı olacak esnek çalışma düzenleri ve destek programları sunarız. Sağlıklarını ve güvenliklerini korumak için gerekli önlemleri alırız.

  Çeşitlilik ve Kapsayıcılık: Çeşitliliği destekler ve kapsayıcı bir çalışma ortamı yaratırız. Farklı geçmişlere, kültürlere ve düşünceye sahip insanları bir araya getiririz. Farklı bakış açılarını değerlendirir, herkesin katkıda bulunabileceği bir ortam sağlarız. Çeşitliliğin gücünü benimseriz ve bunun şirketimizin başarısına nasıl katkıda bulunduğunu anlarız.

  İş Etik ve Kurumsal İyi Niyet: İş etiğine ve kurumsal iyi niyete önem veririz. Şeffaflık, dürüstlük ve adaleti ön planda tutarız. İşimizi etik değerlere uygun bir şekilde yürütür ve çalışanlarımıza adaletli davranırız. Kurumsal sorumluluk projelerine aktif olarak katılır ve topluma olumlu bir etki sağlamak için çalışırız.

  X